Privacy Policy

Politica de confidentialitate

Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt importante pentru noi – S.C. SALSA FACTORY S.R.L., (in cele ce urmeaza: SALSA FACTORY).

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SALSA FACTORY are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al SC SALSA FACTORY SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

SALSA FACTORY este persoana juridica romana, și poate fi contactata prin: e-mail la adresa contact@salsafactory.ro ori prin formularul de contact de pe site: www.salsafactory.ro .

Cui se adresează această informare?

Am pregătit această informare pentru toate persoanele care au contact cu SALSA FACTORY și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi.  

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul pozitia si practicile SALSA FACTORY cu privire la datele cu caracter personal si modul in care acestea sunt prelucrate de SALSA FACTORY, atunci când interacționați cu noi, în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.
Fiind pe deplin conștienți de faptul că datele dumneavoastră personale va aparțin, facem tot posibilul să stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție datele pe care le puneti la dispoziţia noastră.

Astfel, colectăm un minimul necesar de date, doar cu acordul dumneavoastră și le folosim doar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Sunteti  invitat(a) sa cititi cu atentie urmatoarele conditii:

1. CE DATE PERSONALE COLECTAM SI TEMEIUL LEGAL AL COLECTARII

Cand alegeti sa va inscrieti la cursurile noastre, furnizati informatii catre SALSA FACTORY atat online cat si in scris. Aceste informatii pot constitui date personale, protejate de Regulamentul GDPR. Prin urmare, daca doriti sa participati la cursurile noastre, sunteti rugati sa cititi cu atentie aceasta informare care vă va reglementa participarea si detalii despre datele personale pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie, in executarea contractului.

Datele personale pe care le vom colecta de la dumneavoastra si asupra caruia vă dati consimtamantul sunt datele pe care ni le furnizati direct, cum ar fi spre exemplu: nume si prenume, adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa de e-mail si alte informatii care pot fi relevante pentru SALSA FACTORY pentru ca aceasta sa poata evalua posibila dumneavoastra participare in cadrul proiectelor pentru care SALSA FACTORY realizeaza activitatea sa.

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

(i)             Furnizarea serviciilor noastre. Mai precis, vom utiliza datele dumneavoastra pentru a vă pregăti o ofertă (poate chiar personalizată), pentru a încheia și executa un contract de prestari servicii ce poate lua forma sau nu a unui abonament încheiat cu dumneavoastra, și pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate întocmai. În acest caz, temeiul prelucrării va fi necesitatea încheierii și/ sau executării contractului/ abonamentului. Abonamentul poate să îmbrace mai multe forme, cum ar fi: contractarea de ședințe particulare, contractarea ședințelor de grup, contractarea unui număr predefinit de ore de dans (ex: abonament lunar de patru ședințe, abonament lunar de opt ședințe etc.).

(ii)            Comunicarea cu dumneavoastra pentru rezolvarea problemelor sesizate. Mai precis, vom utiliza datele dumneavoastra pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea abonamentului sau, după caz, consimțământul dumneavoastra (atunci când ne transmiteţi o solicitare, sunteti de acord să prelucrăm numele, prenumele dumneavoastra, datele dumneavoastra de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a vă putea transmite răspunsul nostru).

(iii)          Comunicare cu dumneavoastra în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastra va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastra de a primi astfel de comunicări de la noi.

Dacă sunteți vizitator al website-ului www.salsafactory.ro, noi vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact: nume si prenume, e-mail, telefon.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date personale?

§  art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; şi/sau;

§  art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului şi/sau;

§  art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.

2. SCOPUL COLECTĂRII ŞI PRELUCRĂRII DATELOR

  • Obținerea Consimțământului.

SALSA FACTORY utilizeaza informatia pe care o primeste de la dumneavoastra cu scopul de a-si organiza activitatea de dezvoltare personala prin cursuri de dans, conform obiectului de activitate al societatii. Acceptati si luati la cunostinta faptul ca participarea la cursurile de dans este la discretia absoluta a SALSA FACTORY.

De fiecare data când procesarea datelor cu caracter personal este bazată pe consimțământul Persoanei Vizate, Datele cu Caracter Personal vor fi procesate doar în scopul pentru care au fost colectate initial. În cazul în care SALSA FACTORY va dori să proceseze datele cu caracter personal colectate pentru alte scopuri, Societatea va solicita consimțământul Persoanelor Vizate, consimțământ care trebuie să fie explicit și scris. Orice astfel de consimțământ trebuie să conțină scopul initial pentru care datele cu caracter personal au fost colectate precum și noul scop sau scopurile adiționale. Solicitarea trebuie să conțină de asemenea rațiunea modificării scopului/scopurilor. Dumneavoastra oferiti datele personale, din vointa proprie si puteţi oricand sa vă retrageti consimtamantul, contactand SALSA FACTORY pentru a solicita acest lucru.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este:

– Realizarea prevederilor contractuale;

– Pentru a vă furniza oferte de cursuri alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră;
– Trimiterea de buletine informative („newsletters”)
– Invitații la evenimentele sau cursurile organizate de compania noastră sau de partenerii noştri acreditaţi;
– Desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial;

– Evaluarea serviciilor oferite de SALSA FACTORY.

Atat potrivit legislatiei actuale, cat si potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul dumneavoastra nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea contractului cu noi.

3. UNDE STOCHEAZA COMPANIA DATELE PERSONALE

Toate informatiile pe care le oferiti SALSA FACTORY vor fi stocate pe serverul nostru – pentru datele oferite in forma digitala – si intr-un dosar securizat –  pentru datele oferite in forma fizica – in locatia in care SALSA FACTORY isi va desfasura activitatea. Exista un numar limitat de persoane din cadrul SALSA FACTORY care au acces la informatiile dumneavoastra.

SALSA FACTORY isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare, pentru a se asigura ca datele dumneavoastra personale sunt procesate in siguranta si in acord cu formularul de consimtamant.

4. DEZVALUIREA INFORMATIEI

SALSA FACTORY poate dezvalui datele dumneavoastra personale unui tert daca aceasta este legal obligata sa dezvaluie sau sa impartaseasca datele dumneavoastra personale, cu scopul de a fi in concordanta cu legea aplicabila. De asemenea, SALSA FACTORY contracteaza terti care ofera sau furnizeaza servicii pentru SALSA FACTORY.

In ceea ce priveste procesarea datelor, pentru a va asigura si respecta drepturile, am incheiat un acord de vointa cu asemenea terte parti, care vor primi acces la datele dumneavoastra personale. Aceste acorduri, prevad cu exactitate datele specifice la care tertii pot avea acces si in ce fel asemenea date vor fi procesate. Tertele parti nu vor putea sa va foloseasca datele cu alte scopuri decat cele agreate. Tertele parti, sunt obligate sa aplice orice masuri necesare pentru ca datele dumneavoastra personale sa fie protejate. Daca asemenea terti, folosesc la randul lor furnizori, sunt obligati, sa incheie o forma de agreere cu acestia, prevazand aceleasi clauze si cerinte pe care SALSA FACTORY le-a agreat cu dumneavoastra.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Informatiile pe care SALSA FACTORY le are de la dumneavoastra pot fi transferate si stocate si in afara Spatiului Economic European.  Furnizandu-va datele personale, acceptati transferul, stocarea si procesarea datelor dumneavoastra in acord cu formularul de consimtamant.

Datele cu caracter pesonal vor fi puse la dispozitia urmatoarelor categorii de destinatari:

– în interiorul companiei noastre;

– împuternicitilor către care am externalizat furnizarea anumitor servicii şi partenerilor acreditaţi, respectiv furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea de bunuri si servicii (ex. dezvoltatori de servicii IT etc.);
– autorităților publice ale statului, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale (inclusiv dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele statului competente in materie penala, instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului.

5. DURATA PRELUCRARII  DATELOR PERSONALE

SALSA FACTORY se angajează să nu colecteze datele pe o perioadă mai lungă decât cea necesară scopului pentru care au fost colectate.

Datele personale, oferite voluntar catre SALSA FACTORY de catre dumneavoastra cu ocazia participarii la cursurile de dans, le vom prelucra pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea, care revin în sarcina societatii.  Spre exemplu, cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

6. ACCESUL, RECTIFICAREA SI STERGEREA DATELOR PERSONALE

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele DREPTURI cu privire exclusiv la datele personale:
a) dreptul de acces la date conform art. 15 din Regulament;
b) dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;
c) dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;
d) dreptul la  restricționarea datelor, conform art. 18 din Regulament;
e) dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
f) dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;
g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;
h) dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justiției.

Datele de contact ale Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – (A.N.S.P.D.C.P.)  sunt:

Str. Olari nr. 32, Sector 2, BUCUREŞTI

Cod poştal 024057

Tel. +40212525599; Fax +40212525757

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a va retrage consimțământul, atunci când va prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastra de către noi, va rugăm să folositi oricând doriti detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT,  de mai jos.

Email : contact@salsafactory.ro


Perioada de timp:
Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastră in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.

Răspunsul pentru Incidentele de Securitate privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Atunci când Societatea află despre o încălcare a securității datelor cu caracter personal sau are suspiciuni rezonabile în privința unei asemenea încălcări, Responsabilul cu Protecția Datelor va efectua o investigație internă și va întreprinde măsuri de remediere adecvate în timp util. Atunci când există riscuri cu privire la drepturile și libertățile Persoanelor Vizate, Societatea va notifica autoritatea de supraveghere competentă fără întârziere și, atunci când este posibil, în termen de maximum 72 de ore.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@salsafactory.ro

Share:
Copyright © Salsa Factory 2008